SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
UBND Tỉnh Thành Lập Ban điều Hành Chương Trình Khởi Nghiệp Tỉnh Bắc Ninh
Tình Hình đầu Tư Trong Nước Trên địa Bàn Tỉnh 3 Tháng đầu Năm 2018
Gặp Mặt, đối Thoại Doanh Nghiệp Năm 2018
Tình Hình Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội 3 Tháng đầu Năm 2018
Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Năm 2017 Và Triển Khai Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2018 Của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Bắc Ninh
UBND Tỉnh Họp Phiên Thường Kỳ Tháng 12/2017
Tình Hình Hoạt động đăng Ký Doanh Nghiệp Tháng 12 Năm 2017
Công Bố Danh Mục Dự án đầu Tư Có Sử Dụng đất Công Bố Lựa Chọn Nhà đầu Tư Trên địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh Năm 2017 (đợt 3)

Bản Tin KTXH

UBND Tỉnh Thành Lập Ban điều Hành Chương Trình Khởi Nghiệp Tỉnh Bắc Ninh

UBND Tỉnh Thành Lập Ban điều Hành Chương Trình Khởi Nghiệp Tỉnh Bắc Ninh

Những năm gần đây, tinh thần khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo đã lan tỏa rộng rãi trên khắp cả nước. Chính phủ đang nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hỗ trợ các cá nhân, Doanh nghiệp khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập Quốc tế.

Bài viết của Chuyên Gia

Công Bố Danh Mục Dự án đầu Tư Có Sử Dụng đất Công Bố Lựa Chọn Nhà đầu Tư Trên địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh Năm 2017 (đợt 3)

Công Bố Danh Mục Dự án đầu Tư Có Sử Dụng đất Công Bố Lựa Chọn Nhà đầu Tư Trên địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh Năm 2017 (đợt 3)

Ngày 18/12/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2017 (đợt 3).