SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Bản Tin KTXH

UBND Tỉnh Thành Lập Ban điều Hành Chương Trình Khởi Nghiệp Tỉnh Bắc Ninh

UBND Tỉnh Thành Lập Ban điều Hành Chương Trình Khởi Nghiệp Tỉnh Bắc Ninh

Những năm gần đây, tinh thần khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo đã lan tỏa rộng rãi trên khắp cả nước. Chính phủ đang nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hỗ trợ các cá nhân, Doanh nghiệp khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập Quốc tế.

Chỉ Số Hiệu Quả Quản Trị Và Hành Chính Công Cấp Tỉnh Việt Nam (PAPI)

Chỉ Số Hiệu Quả Quản Trị Và Hành Chính Công Cấp Tỉnh Việt Nam (PAPI)

Ngày 4/4/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF – CRT), Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và Công ty Thời gian thực RTA tổ chức Lễ Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2017.

Tình Hình đầu Tư Trong Nước Trên địa Bàn Tỉnh 3 Tháng đầu Năm 2018

Tình Hình đầu Tư Trong Nước Trên địa Bàn Tỉnh 3 Tháng đầu Năm 2018

Trong tháng 3/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 5 dự án (giảm 28,6 so tháng 3/2017), tổng số vốn đầu tư 3.347,17 tỷ VNĐ (tăng gấp 6,56 lần); Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 4 dự án (3 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng 834,382 tỷ VNĐ).

Tình Hình Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội 3 Tháng đầu Năm 2018

Tình Hình Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội 3 Tháng đầu Năm 2018

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I theo giá so sánh 2010 ước đạt 34.697,6 tỷ đồng, tăng 17,7% so với quý I/2017, đây là mức tăng cao so với cùng kỳ trong nhiều năm qua; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,8% chủ yếu do tăng ở ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  THÁNG 2 NĂM 2018

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 2 NĂM 2018

1. Ngoài Khu công nghiệp tập trung: Từ ngày 21/01/2018 đến ngày 20/02/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 20 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.203,95 tỷ VNĐ; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án trong đó có 01 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn đầu tư đăng ký tăng 15,923 tỷ VNĐ. Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 36 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.776 tỷ VNĐ và cấp điều chỉnh cho 06 dự án đăng ký đầu tư trong đó có 02 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đầu tư tăng 37,781 tỷ VNĐ. Lũy kế đến ngày 20/02/2018, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 788 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 87.802 tỷ VNĐ.