SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Chỉ Số Hiệu Quả Quản Trị Và Hành Chính Công Cấp Tỉnh Việt Nam (PAPI)

Ngày 4/4/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF – CRT), Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và Công ty Thời gian thực RTA tổ chức Lễ Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2017.

Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là công cụ giám sát thực thi chính sách thường niên. Chỉ số PAPI được thực thu thập ý kiến của người dân trên phạm vi toàn quốc qua khảo sát xã hội học với quy mô lớn nhất ở Việt Nam. PAPI tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh, văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương; đồng thời, tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân.

PAPI bao gồm 6 chỉ số đo lường: Thủ tục hành chính công; Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Trách nhiệm giải trình với người dân; Công khai, minh bạch; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Cung ứng dịch vụ công.

Năm 2017, PAPI Bắc Ninh đứng 4/63 tỉnh thành cả nước với 39,2 điểm nằm trong top 10 tỉnh thành phố đạt điểm cao nhất cả nước. Đặc biệt, chỉ số “Kiểm soát tham nhũng  trong khu vực công”, từ 5,8 điểm năm 2016 tăng lên  6,15 điểm năm 2017. Mức gia tăng này có ý nghĩa bởi từ 2013, chỉ số này liên tục giảm cho tới năm 2017 mới có dấu hiệu cải thiện. Điểm các chỉ số thành phần như sau: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 6,39 điểm (giảm0,33 điểm), xếp thứ 2); Công khai, minh bạch đạt 6,29 điểm (giảm 0,2 điểm), xếp thứ 6; Trách nhiệm giải trình với người dân đạt 5,09 điểm (tăng 0,46 điểm), xếp thứ 30; Kiểm soát tham nhũng khu vực công đạt 6,34 điểm (tăng 0,62 điểm), xếp thứ 27;Thủ tục hành chính công đạt 7,34 điểm (tăng 0,3 điểm), xếp thứ 14; Cung ứng dịch vụ công đạt 7,75 điểm (tăng 0,32 điểm), xếp thứ 2.

PAPI được xem là khảo sát xã hội học lớn nhất Việt Nam tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân.

 

Ban biên tập