SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

UBND Tỉnh Thành Lập Ban điều Hành Chương Trình Khởi Nghiệp Tỉnh Bắc Ninh

Những năm gần đây, tinh thần khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo đã lan tỏa rộng rãi trên khắp cả nước. Chính phủ đang nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hỗ trợ các cá nhân, Doanh nghiệp khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập Quốc tế.

Vì vậy, ngày 6/4 UBND tỉnh đã ra Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc thành lập Ban điều hành chương trình khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Ban điều hành gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng ban; Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội làm phó ban; cùng các lãnh đạo các Sở, ban, ngành tham gia là thành viên.

            Ban điều hành khởi nghiệp có nhiệm vụ điều phối các hoạt động khởi nghiệp đảm bảo không trùng lắp, công khai, minh bạch; tổng hợp danh sách các đơn vị đủ điều kiện và chất lượng tư vấn để trình UBND tỉnh phê duyệt; thúc đẩy sáng kiến khởi nghiệp, hỗ trợ xây dựng các Đề án khởi nghiệp; đánh giá theo dõi hoạt động khởi nghiệp theo “Quy định hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Làn sóng khởi nghiệp đang được lan tỏa mạnh mẽ, chính quyền tỉnh đã có hàng loạt chính sách, Nghị quyết tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp như: Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn tỉnh ... Bắc Ninh xác định tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là yếu tố cốt lõi tạo ra thành công của các Doanh nghiệp. Khởi nghiệp là một trong những đột phá quan trọng nhằm thúc đẩy tiềm năng doanh nhân trẻ đầy sáng tạo lập nghiệp, làm giàu cho chính mình và đóng góp cho sự thịnh vượng của tỉnh. Bên cạnh đó, khởi nghiệp là “mồi lửa” châm ngòi sáng tạo. Việc thôi thúc “ngọn lửa” khởi nghiệp bùng cháy đang là quyết tâm chung của Chính phủ, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của tỉnh.

Ban biên tập