SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Chi Phí Khắc Dấu

BẢNG GIÁ  DỊCH VỤ KHẮC DẤU

 

STT Loại dấu Hỗ trợ Giá
1 Dấu công ty(dấu tròn) - Hỗ trợ thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử. 500.000 đ
2 Dấu chức danh - 150.000 đ
3 Dấu Mã số thuế - 250.000 đ
4 Dấu đã thu tiền, bán hàng qua điện thoại ...... - 150.000 đ
Ban biên tập