SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Lập Hồ Sơ đăng Ký Doanh Nghiệp Nước Ngoài

BẢNG GIÁ  DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

 

STT

Nội dung dịch vụ

Phí lập hồ hồ (đồng)

Ghi chú

1

Lập hồ sơ đăng ký thành lập mới (bao gồm cả lập hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký đầu tư):

+ Công ty cổ phần;

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

+ Công ty TNHH một thành viên.

 

10.000.000

Giá trên áp dụng cho quy trình và thủ tục thông thường.

2

 

- Lập hồ sơ điều chỉnh mục tiêu, quy mô của dự án (trường hợp phải làm đề xuất dự án và ngành nghề có điều kiện).

10.000.000

Giá trên áp dụng cho quy trình và thủ tục thông thường.

3

Lập hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (bao gồm cả lập hồ sơ đăng ký kinh doanh nếu có):

+ Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án; tên dự án;

+ Điều chỉnh mục tiêu, quy mô (trường hợp không phải làm đề xuất dự án và ngành nghề không có điều kiện)

+ Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư

+ Điều chỉnh vốn đầu tư thực hiện dự án

+ Lập hồ sơ điều chỉnh nhà đầu tư nước ngoài  góp vốn, mua cổ phần của công ty Việt Nam

Các điều chỉnh khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

5.000.000

Giá trên áp dụng cho quy trình và thủ tục thông thường.

4

Lập hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện; chi nhánh; địa điểm kinh doanh.

2.000.000

Giá trên áp dụng cho quy trình và thủ tục thông thường.

5

Tư vấn trọn gói cả năm

Dn sẽ được giảm 10% mỗi một dịch vụ nếu ký hợp đồng dịch vụ trọn gói cả năm

 

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Ban biên tập