SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Lâp Hồ Sơ đăng Ký Doanh Nghiệp Trong Nước

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

STT

Dịch vụ

Phí lập hồ sơ

Ghi chú

1

Thành lập mới các loại hình doanh nghiệp:

- Thành lập công ty cổ phần;

- Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và các loại hình doanh nghiệp khác theo yêu cầu.

1.100.000đồng (đã bao gồm thuế VAT) 

Giá trên áp dụng cho quy trình và thủ tục thông thường.

2

Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của mọi loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần, Công ty TNHH…

1.100.000 đồng

(đã bao gồm thuế VAT) 

Áp dụng cho quy trình thủ tục thông thường thời hạn giải quyết theo luật định

3

Tư vấn Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Từ công ty TNHH sang công ty cổ phần; từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH từ hai thành viên trở lên…

1.100.000đồng (đã bao gồm VAT) 

Áp dụng cho quy trình thủ tục thông thường thời hạn giải quyết theo luật định

4

Tư vấn Chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

2.200.000đồng (đã bao gồm thuế VAT)

Áp dụng cho quy trình thủ tục thông thường thời hạn giải quyết theo luật định

5

Tư vấn khắc dấu công ty và đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử quốc gia

 (- Theo luật doanh nghiệp năm 2014, thành lập doanh nghiệp mới bắt buộc phải đăng bố cáo thành lập công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia từ ngày 01/ 7/ 2015. - Doanh nghiệp có thể có nhiều dấu cty. )

- Dấu công ty: 500.000 đồng

- Dấu chức danh: 150.000đồng

- Đăng bố cáo: 300.000đồng

 

Ban biên tập